Sběrný dvůr

Sběrný dvůr se nachází v areálu Technických služeb města Český Dub ul. Řídícího učitele Škody 76.

Slouží pro občany spadající pod město Český Dub bezplatně a  pro ostatní dle ceníku .

Na sběrném dvoře odebíráme :

200 307 objemný odpad  (odpad z domácností větších rozměrů bez obsahu nebezpečných složek )

Objemný odpad je odpad který kvůli nadměrným rozměrům a hmotnosti nemůžeme odkládat do běžných sběrných nádob, kontejnerů nebo popelnic. Jedná se například o sedací soupravy , nábytek, koberce , linolea, matrace , vany , umyvadla , wc a jiné .Objemný odpad by neměl obsahovat odpad který lze třídit jako plasty , papír, polystyren , nápojové kartony, kov (tyto odpady lze odevzdat na místech určených městem pro sběr tříděného odpadu ale i na sběrném dvoře roztříděný na jednotlivé druhy). Na sběrný dvůr je potřeba přivézt roztříděný odpad . Tento odpad nesmí obsahovat nebezpečné složky ani stavební materiály jako sádrokarton, stavební polystyren, stavební suť , střešní krytiny, asfaltové odpady , skelnou vatu. Takový odpad nebude obsluhou přijat.

 

Nabízíme možnost objednání dopravy přímo na skládku ze sběrného dvora přímo na jméno původce dle aktuálního ceníku nebo přistavení kontejneru s dopravou.

.....asfaltový odpad............................3.472,70 s DPH

.....eternit..........................................4.840,- s DPH

.....stavební polystyren .....s certifikátem složení......spalovna Termizo 

.....sádrokarton..................................3.500,- s DPH

+ 1.200 ,- doprava s DPH. Platba předem u obsluhy SD za odpad i dopravu, doklad poté k vyzvednutí v kanceláři TES.

 

Informace o třídění:

https://www.cdub.cz/e_download.php?file=data/editor/657cs_15.pdf&original=let%C3%A1k%20t%C5%99%C3%ADd%C4%9Bn%C3%AD%202021.pdf

200 127  barvy , obaly 

200 201   biologicky rozložitelný odpad 

 Informace na tel:

 734 441 861

 Ceník :

druh a kod odpadu cena za 1kg cena za 1t
objemný odpad 200 307 6,50 ,- 6 500,-
barvy 200 127 16,90,- 16 900,-
bioodpad 200 201 2 ,- 2000,-
čistá stavební suť bez příměsí  3 ,- 3000 ,-

Ceny jsou uvedeny s DPH.

Provozní doba :

středa 14:00 – 18:00

sobota   08:00 – 12:00

V období listopad - březen je provozní doba ve středu od 13:00 – 17:00 v sobotu zůstává provozní doba po celý rok stejná.

 

V rámci zpětného odběru odebíráme bezplatně všechna kompletní elektrozařízení, světelné zdroje (žárovky a zářivky, tužkové baterie a jedlý rostlinný olej z domácností.

Dále pneumatiky bez disků  a autobaterie ( za pneumatiky s diskem je účtován poplatek 100,- / kus pro všechny občany

Aby elektrozařízení mohla být recyklována, je nutné je odevzdat na sběrný dvůr v nedemontovaném stavu, prázdné bez zbytků potravin a jiných odpadů .

V případě nekompletnosti se jedná o odpad! V případě že lednice bude obsahovat zbytky jiných odpadů nebude obsluhou spotřebič přijmut.

 

 

 

 

 

 

O nás

Technické a energetické služby města Český Dub, s.r.o. byly zřízeny městem v roce 1995. Vlastníkem společnosti je město Český Dub. Hlavním úkolem firmy je zajistit chod technických a energetických služeb dle objednávky města.

Adresa

TES Český Dub
Řídícího učitele Škody 76

Český Dub

485 147 215
tescd@volny.cz
Po-Pá: 07.00 - 14.00